autoimmun balance.jpg

AUTOIMMUN BALANCE - OM OS

Vi er motiverede af at bringe holistisk trivsel til mennesker med autoimmune tilstande, særligt cøliaki og type 1 diabetes. Autoimmun Balance bringer dig den information, du mangler sammen med helt konkrete, holistiske redskaber inden for fysiske, psykiske og sociale aspekter af at leve med en autoimmun sygdom.

BAggrunden for autoimmun balance

Pernille og Luca Sofia har hver især haft deres udfordringer med autoimmune sygdomme i ubalance - Pernille med diabetes type 1 og Luca Sofia med cøliaki. Da de blev diagnosticerede, fik de begge nogle retningslinjer for, hvordan de skulle håndtere deres autoimmune sygdomme, men på trods af at følge disse retningslinjer, udeblev stortrivslen. Megen information måtte de selv opsøge - og der blev ikke rigtig taget højde for den generelle trivsel. Noget manglede - det var som om, at det ikke kunne bringe den autoimmune sygdom i balance udelukkende at fokusere på de fysiske sygdomssymptomer.

Da Pernille og Luca Sofia mødte hinanden første gang, gik de begge på uddannelsen til Psykomotorisk Terapeut. Her lærte de indgående om kroppen - fysiologi, anatomi, fysisk træning osv. De lærte også om menneskesindet - om psykologi, underbevidstheden, følelser og traumer. Og ikke mindst lærte de om sammenhængen mellem krop og psyke. De manglende brikker faldt på plads! Selvfølgelig skal vi se på det hele menneske for at skabe autoimmun balance.

Da Pernille og Luca Sofia hver især tog højde for både krop og psyke; dvs. livsstil, egenomsorg, selvudvikling og selvfølgelig den autoimmune sygdoms krav og forskrifter, opnåede de endelig den autoimmune balance, de i flere år havde drømt om. Endelig fik de frihed til at leve det liv, de ønskede uden at være hæmmet af deres respektive autoimmune sygdomme.

Og dermed blev idéen om Autoimmun Balance født. Pernille og Luca Sofia er dybt motiverede af at bringe deres viden om krop og psyke ud til de mennesker, som kan føle sig hæmmede af deres autoimmune sygdom, eller måske føler de sig ensomme med den eller ligefrem frustrerede over den. Pernille & Luca Sofia ønsker at bringe budskabet ud om, at din autoimmune sygdom kan være en hemmelig gave - når bare du ved, hvordan du bedst håndterer den og er åben for, hvad den er kommet for at sige.

 

Vores historieR

P-star.jpg

Om Pernille

Den gyldne balancegang er ikke altid let at ramme, når man er sin egen læge døgnet rundt alle ugens dage. Type 1 diabetes har givet mig en større forståelse for,  hvordan basale behov kan have en markant indflydelse på den generelle trivsel.

Der har været perioder, hvor min type 1 diabetes har fyldt enormt meget og nærmest styret min hverdag. I flere år har jeg haft svært ved at registrere advarselssignaler, der udløses ved lavt blodsukker, og rækkefølgen for hvornår mine symptomer opstod, var omvendt end hvad normalt er antaget. 

Disse perioder med ubalance, har hængt sammen med, at basale behov, som søvn, kost og egenomsorg, er blevet forsømt. 

Gennem årene har jeg tilegnet mig viden og redskaber, der har givet mig en dybdegående forståelse af, hvordan krop og psyke hænger sammen, der gør, at jeg i dag kan leve i en sund balance med min diabetes.

Jeg brænder for, at støtte andre med en autoimmun tilstand til at opnå deres gyldne balancegang.

 

LUCA SOFIA ENGEN.JPG

Om Luca Sofia

Som for rigtig mange med cøliaki, gik der utallige år, før jeg blev diagnosticeret. I årevis var jeg forbi lægen og fik besked om, at jeg var aldeles rask - altimens jeg hutlede mig igennem tilværelsen med en dyb indre viden om, at noget var galt.

Jeg var udmattet, energifattig og led af stress og nedtrykt humør uden at kunne forklare hvorfor. Som 25-årig blev jeg diagnosticeret i Australien.

I årene efter min cøliakidiagnose opfattede jeg fejlagtigt tilstanden som en allergi. Jeg tog afstand til min cøliaki, da jeg ikke havde tilstrækkeligt med selvkærlighed til at behandle mig selv med den omsorg, tilstanden krævede.

Senere gik det op for mig, at min autoimmune tilstand var en invitation til at tage mig kærligt af mig selv og åbne op for selvkærlighed og egenomsorg. Viden om sammenhængen mellem krop og psyke - og ikke mindst detaljeret viden om cøliaki - har hjulpet mig til at trives i en grad, jeg ikke troede mulig før i tiden, og jeg er dybt motiveret af at støtte andre til også at opnå autoimmun balance, så vi alle ubesværede kan udleve vores potentialer og de liv, vi drømmer om.